مقالات مریم غفاری جاهد

مقالات مریم غفاری جاهد (دکتر زبان ادبیات فارسی و منتقد برگزیده پنجمین جشنواره نقد کتاب)

                                    خسی در میقات یکی از آثار جلال آل احمد است که می توان آنرا بهترین نامید. در این اثر جلال واقعیت هایی را به تصویر کشیده  که دیگر جنبه داستانی ندارد و کاملا منطبق با حقیقت است و با صراحت از عقایدش گفته و بدون ریا فضای حج و حال و هوای خود را توصیف کرده است .

صراحت جلال در ابراز عقایدش،