مقالات مریم غفاری جاهد

مقالات مریم غفاری جاهد (دکتر زبان ادبیات فارسی و منتقد برگزیده پنجمین جشنواره نقد کتاب)

پذیرش در همایش 15 خرداد خرداد 1386

چکیده :

دین و مذهب و اعتقادات محکم مردم همواره سدی در راه سودجویی دولت های حاکم بوده است. صرف نظر از اینکه مذهب و خرافات گاه با هم اختلاط داشته اند و از این راه سوءاستفاده های می شده است ، پایبندی مردم به اعتقادات خود و حرف شنوی از روحانیت   به ضرر حکام جائر تمام می شد زیرا هیچ چیز نمی توانست در مقابل خواسته مردمی که بنا به فتوای مرجع تقلید خود قیام کرده بودند مقاومت کند ؛ چنانکه در نهضت هایی چون قضیه تنباکو تنها یک فتوا موجب لغو ان امتیاز که سود زیادی برای حکومت داشت شد .  به این دلیل رضا شاه و پسرش با در نظر گرفتن شرایط موجود در دنیا و برای اینکه مزاحمی در برابر خواسته های خود نداشته باشند مبارزه با اعتقاد مذهبی را یکی از پایه های حکومت خود قرار دادند . رضا شاه بر خلاف پدرش از راه غیر مستقیم به این کار اقدام کرد و با ایجاد جو بی بند و باری و ارائه فرهنگ منحط غربی و رواج فساد در جامعه توانست تا حدی به خواست خود برسد . او برای رسیدن به این هدف از وسایل زیادی استفاده کرد که یکی از آنها روزنامه ها و  نشریات خانوادگی بود که بسیارمورد توجه جوانها قرارمی گرفت .  در این مقاله به بررسی نشریات سال های 40 42 که در آنها مطالب و عکس های فراوانی که در راستای ترویج فساد به چاپ می رسید، پرداخته شده است .

کلید واژه ها: مجله امید ایران ، فردوسی، سپید و سیاه، تهران مصور،اطلاعات جوانان،روزنامه کیهان ، مرد مبارز،

برچسب‌ها: 15خرداد، پهلوی، نشریات