مقالات مریم غفاری جاهد

مقالات مریم غفاری جاهد (دکتر زبان ادبیات فارسی و منتقد برگزیده پنجمین جشنواره نقد کتاب)

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 15:47

شاهنامه ای دیگر(کتاب ماه ادبیات مهر۸۸)

* شاهنامه فردوسی.

            * ویرایش فریدون جنیدی.

            * چاپ اول، تهران: نشر بلخ، وابسته به بنیاد نیشابور، 1387.

چکیده

            فریدون جنیدی، پژوهشگر شاهنامه و فرهنگ ایران باستان، پس از سی سال تلاش مداوم، شاهنامة مصحَّح خود را به چاپ رساند. شاهنامۀ فردوسی، همانند بسیاری از آثارِ به‌جامانده از سالیان دور، دستخوش تغییرات بسیاری گشته، که منجر به الحاق ابیاتی سست و بدون پشتوانه به سرودة فردوسی شده است. همۀ شاهنامه‌شناسان بر 

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.