مقالات مریم غفاری جاهد

مقالات مریم غفاری جاهد (دکتر زبان ادبیات فارسی و منتقد برگزیده پنجمین جشنواره نقد کتاب)

جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:20

جلوه های تشبیه و مجاز در داستان های علی اشرف درویشیان

جلوه تشبیه و مجاز در داستان های علی اشرف درویشیان

مقدمه :

« بیان مفاهیم هنری همیشه به طور حقیقی و صریح صورت نمی گیرد . بعضی از هنرمندان ، شیوه های استعمال غیرصریح و مجازی را برصریح و حقیقی ترجیح می دهند  این شیوه های استعمال غیرصریح ، عبارتند از : نماد ، تمثیل ، استعاره ، قیاس ، طنز ، اغراق ، اطناب و مجاز مرسل . »

آرایه های ادبی از قبیل تشبیه ، استعاره ، مجاز و .... که یکی از شیوه های بیان هستند ، علاوه برزیبایی کلام ، معمولا برای فهم بهتر معانی مورد نظرگوینده بکار می رود و